Thema’s

Ook dit jaar zijn er thema’s.
Thema’s zijn vrije opdrachten die je kunt uitwerken maar beslist geen verplichting is. Grappig te om zien hoe verschillend zo’n ‘opdracht’ geïnterpreteerd en uitgewerkt wordt. De thema’s lopen als rode draad door het gehele cursusseizoen en de cursist bepaalt zelf of- en wanneer hij/zij dit oppakt.

Foto’s blijven op de website
De foto’s van de werken/stukken van thema’s blijven het gehele seizoen op de website staan, worden niet vervangen maar telkens aangevuld. De foto’s blijven op de website staan totdat er andere thema’s zijn vastgesteld (volgend cursusseizoen).
Zo wordt een thematisch geheel verkregen en mogelijk is dit een inspiratiebron voor anderen.

Herfst