Helaas, maar het is niet anders!

Deze website is door een aantal enthousiaste cursisten van de schildercursus in 2018 onder auspiciën van het bestuur S.W.A. gebouwd en later voor- en namens het bestuur beheert.
De website was bedoeld als ondersteuning voor de cursusleiders van de diverse creatieve cursussen en om de cursisten een podium te geven de gemaakte (kunst)werken te publiceren.

Teruggave aan het bestuur
Ondanks de energie en de vele uren die wij als webbeheerders erin gestoken hebben, vinden wij dat het niet is gelopen zoals mocht worden verwacht. Daar zijn meerdere redenen voor aan te geven en deze hebben wij in de loop van de tijd met het bestuur S.W.A. gedeeld. En natuurlijk is er dan ook nog het onzekere Covid-19 tijdperk.
Redenen te meer voor ons om onze activiteiten (het beheer en onderhoud) t.a.v. de website in september 2021, dus bij de (eventuele) start van het nieuwe creatieve seizoen 2021-2022, te beëindigen en de website over te dragen aan het bestuur van S.W.A.

Bestuur S.W.A. aan zet
Met de teruggave van het beheer en ouderhoud van de website aan het bestuur S.W.A. zijn er verschillende scenario’s denkbaar. Het is echter aan het bestuur welke zij verkiest. Wij zijn bereid eventuele opvolgers wegwijs en vertrouwd te maken op- en met de website. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid dat de website wordt opgeheven. Mocht het bestuur dat beslissen, zullen wij daar uiteraard aan meewerken.

Resultaat website
Gemeld kan worden dat, ondanks dat de website in de luwte opereerde en er door Covid-19 geen nieuwe foto’s van (kunst)werken zijn geplaatst, de website vanaf november 2018 ruim 2.200 unieke bezoekers kent en de keren dat de website/pagina’s is/zijn bezocht ruim boven de 28.000 ligt. De meeste bezoekers komen uiteraard uit Zwolle maar ook uit heel Nederland en uit verschillende andere landen over de gehele wereld.

Voortgang terugtrekking
Wij hebben bij het bestuur een tijdspad aangegeven m.b.t. onze terugtrekking van de website.
O.a. dit bericht is daar onderdeel van en daaropvolgend zullen in week 37 (2021) de contactpagina en het e-mailadres info@kunstigaalanden.nl, al dan niet tijdelijk, niet meer operationeel zijn.
Verwezen zal worden naar de contactpagina van de S.W.A.

Privacy
Zoals telkens is gezegd, is- en blijft de privacy gewaarborgd. De gegevens die wij van cursisten hebben, worden na week 40 van 2021 compleet en definitief vernietigd. Deze gegevens worden met niets of niemand gedeeld.
Ook de foto’s van alle (kunst)werken worden van de website verwijderd en vernietigd. Vooralsnog blijft de website zelf in takt. Het geeft het bestuur S.W.A. de mogelijkheid eventueel een nieuwe start te maken.
Aangezien wij geen gebruik willen maken van de ons toevertrouwde gegevens communiceren wij enkel op deze wijze, via deze website.

Bedankt!
Verder rest ons iedereen te bedanken voor de geleverde bijdrage(n) en reactie(s). Geweldig!
Het was soms puzzelen en spelen met de technische (on)mogelijkheden om de foto’s zo goed mogelijk te bewerken en op de website te plaatsen. Niet alles wat je eigenlijk wilde, bleek mogelijk en ook het format van de website kende zo zijn beperkingen. Wij hebben ons best gedaan om een zo gebruiksvriendelijk mogelijk website te bouwen en uit de vele reactie blijkt dat het aardig gelukt is.
Naast dat wij er veel van hebben geleerd, hebben wij ook veel plezier beleefd bij het ontwikkelen, bouwen en beheren van de website.

Dank voor het vertrouwen en een creatieve groet,

De oud-website beheerders

Terug naar hoofdpagina