Spelregels

Het bestuur van de  wijkvereniging Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen (SWA) faciliteert deze website en is in formele zin hiervoor verantwoordelijk.
De wijkvereniging SWA organiseert en faciliteert meerdere creatieve cursussen en biedt door middel van deze website de cursist de gelegenheid de tijdens de lopende cursus gemaakte werken en/of stukken aan een breed publiek te laten zien.
Door de vele cursisten worden een veelvoud van werken en stukken geproduceerd. Spelregels betreffende publicatie via deze website zijn dan ook onontbeerlijk.

Het bestuur van de  wijkvereniging Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen (SWA) faciliteert deze website en is in formele zin hiervoor verantwoordelijk.
De wijkvereniging SWA organiseert en faciliteert meerdere creatieve cursussen en biedt door middel van deze website de cursist de gelegenheid de tijdens de lopende cursus gemaakte werken en/of stukken aan een breed publiek te laten zien.
Door de vele cursisten worden een veelvoud van werken en stukken geproduceerd. Spelregels betreffende publicatie via deze website zijn dan ook onontbeerlijk.

Begeleidingsgroep
Onder auspiciën van het bestuur wijkvereniging SWA wordt deze website door een aantal vrijwilligers beheerd. Om plaatsing van foto’s van de werken of stukken te vereenvoudigen is er per creatieve cursus een kleine begeleidingsgroep bestaande uit ongeveer 5 personen, waaronder een lid van- of namens het bestuur wijkvereniging SWA en de cursuslei(d)(st)er. Eventueel zijn vervangers, al dan niet tijdelijk, mogelijk.

De begeleidingsgroep stelt de categorieën vast waaronder de foto’s van werken of stukken kunnen worden geplaatst. De foto’s van de werken en stukken worden uitsluitend in overleg met de betreffende begeleidingsgroep op de website gepubliceerd.
Foto’s van werken of stukken die de wijkvereniging SWA in verlegenheid kunnen brengen, worden niet geplaatst.

Publicatie
De cursist bepaalt in principe zelf of- en zo ja welke werken of stukken hij/zij via de website wil laten zien. De cursist kan via de contactpagina  een foto van het werk of stuk uploaden onder vermelding van het persoonlijke initiaal, de afmetingen en evt. de titel. De kwaliteit van bv. de foto en onder welke categorie het werk of stuk valt, wordt door de begeleidingsgroep beoordeeld en/of bepaald. Mocht het niet lukken om een goede foto van het werk of stuk te uploaden, kan dat ook d.m.v. het contactformulier of bij de cursuslei(d)(st)er worden aangegeven. Dan wordt daar, in overleg met de cursist, iets voor geregeld. Foto’s kunnen voor de plaatsing op de website in pixels worden verkleind en worden altijd voorzien van een klein tekstvak: ‘www.kunstigaalanden.nl’.

Aantal en duur publicatie
Zeker tijdens de opstartfase vergt het opzetten en beheer van een dergelijk website de nodige aandacht en capaciteit. De beheerders gaan voor een dynamische en actuele website en streven er naar om foto’s van gemaakte werken eens in de 2 maanden te verversen. Dat wil zeggen dat alle foto’s op enige moment compleet worden vervangen door nieuwe. Per cursist kunnen telkens 2 foto’s van werken of stukken worden geplaatst. Worden er meer foto’s door de cursist ingebracht, dan beslist de begeleidingsgroep. Het is niet doenlijk daarover te discussiëren. De foto’s van werken en stukken die aan het eind van het creatieve seizoen op de website worden geplaatst, blijven tot na het begin van het nieuwe seizoen gepubliceerd en worden pas daarna verwijderd en vervangen. Foto’s die van de website worden verwijderd, worden ook gelijktijdig geheel van alle door de beheerders gebruikte media gewist.

Verkoop werken of stukken
De wijkvereniging SWA is een stichting zonder winstoogmerk. De website is gelieerd aan deze stichting. Aan het geplaatste werk of stuk komt geen prijskaartje te hangen. Toch kan niet worden uitgesloten dat er belangstelling is voor een bepaald werk of stuk.

“Spelregels” verder lezen